Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > 2020 > Květen > 27

Vejška - volné pokračování Gymplu

Siluety věží večer­ní Prahy se noří do tmy a pod želez­nič­ním mos­tem se při­pra­vu­jí ke své­mu taj­né­mu umě­lec­ké­mu poči­nu Petr a jeho kama­rád  Michal. Žádná vel­ká tvor­ba se ale neko­ná, pro­to­že...Read more »

Babel - Další Iňárritův film po Amores Perros a 21 gramech.

Příběh Babylonu se ode­hrá­vá na tří kon­ti­ne­tech. V Maroku žijí dva syno­vé chudé­ho pas­tev­ce a při jed­né hře, způ­so­bí svou naiv­ní dětin­skou, na prv­ní pohled neškod­nou hrou s puš­kou, pro­blém, kolem kte­ré­ho se...Read more »

Svět patří nám - Svět patří nám pro všechny dosti místa, jen zato vzít a plivnout do dlaní

Proti všem pod­vod­ní­kům, kari­é­ris­tům a dare­bá­kům bro­jí ve svém čtvr­tém a posled­ním fil­mu Voskovec s Werichem. Film je, až na nepa­tr­né změ­ny, adap­ta­cí jejich padel­ní hry Rub a líc a nato­čil ji v roce 1937...Read more »

Četa

Aby to ve Filmech Filmového Fanatika neby­la samá gan­gs­ter­ka, zabřed­ne­me dnes do váleč­ných vod. Režisér Oliver Stone (sám vete­rán viet­nam­ské vál­ky) nato­čilv roce 1986 půso­bi­vou son­du o roz­kla­du ide­á­lů a o tom,...Read more »
Stránka načtena za 1,31048 s | počet dotazů: 172 | paměť: 32210 KB. | 02.08.2021 - 03:50:33