Krtkův dort zdravě

Krtkův dort je můj oblí­be­ný. Nejprve u nás začal ten z kra­bi­ce, pak jsme pře­sed­la­li na pocti­vý domá­cí, kte­rý je plný sme­ta­ny a cuk­ru a nako­nec jsem se dosta­la k parád­ní­mu recep­tu – bez...Read more »

Pampeliškový med

Pampeliškový med je dal­ší úžas­ná věc, kte­rou nám může pří­ro­da na jaře dopřát. Tolik vita­mí­nů, mine­rá­lů a skvě­lých účin­ků na tělo, to pros­tě musí­te zku­sit!   Pampeliškový med je řid­ší...Read more »

Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Mnoho lidí s při­chá­ze­jí­cím novým rokem zkou­ší začít hub­nout a jíst zdra­vě­ji. Bohužel, spous­ta těch­to poku­sů kon­čí neú­spě­chem. Proč? Většinou jejich die­ty obsa­hu­jí záka­zy, kte­ré ale moc lidí dlou­ho­do­bě nedo­ká­že dodr­žet....Read more »

Zeleninový Pad Thai se smaženým tofu

Rychlé čín­ské nudle nabi­té chu­tě­mi. Nebojte se zele­ni­ny, čím barev­něj­ší, tím hez­čí a tím i zdra­věj­ší pro naše tělo. Ingredience Omáčka 1/4 hrn­ku citró­no­vé šťá­vy 1/4 hrn­ku sójo­vé omáč­ky 3 lží­ce...Read more »

Jak začít zdravě nakupovat...

... a nena­le­tět vel­kým řetěz­cům, kte­ré se vám sna­ží pro­tla­čit rych­lé a nezdra­vé jíd­lo. Kolikrát se vám sta­lo, že jste šli do obcho­du jen pro základ­ní potra­vi­ny - ovo­ce, zele­ni­na, mou­ka,...Read more »

#64 - Mláďata (1979)

David Cronenberg je jed­ním z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších reži­sé­rů. Možná je to tím, že je Kanaďan. „Mláďata“ jsou jed­ním z jeho méně zná­mých, ale o nic méně drs­ných fil­mů.Read more »
Stránka načtena za 0,97327 s | počet dotazů: 160 | paměť: 27630 KB. | 19.01.2021 - 08:56:08