Kritiky.cz > 2020 > Květen > 23

Zahrada má své kouzlo

Jaké jsou naše potře­by a před­sta­vy, jakou funk­ci by měla zahra­da v našem živo­tě plnit? Chceme radě­ji bez­údrž­bo­vou zahra­du s mini­mem násled­né péče či budu­je­me pro­stor, o kte­rý bude­me pra­vi­del­ně pečo­vat a dotvá­řet ho? Má...Read more »

Ray Bradbury - Marťanská kronika

Je to mož­ná tro­chu ostuda, ale Marťanskou kro­ni­ku jsem četl až teď. Tedy celou, abych byl zce­la přes­ný, pro­to­že někte­ré „povíd­ky“ z ní jsem četl už kdy­si na základ­ní ško­le....Read more »
Stránka načtena za 0,97680 s | počet dotazů: 158 | paměť: 30048 KB. | 07.05.2021 - 05:35:20
X