Vetřelec ³ - A co použijeme jako návnadu?

Masakr na Acherone pře­ži­la jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a hor­ní polo­vi­na andro­i­da Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupk­ne požár a kabi­ny se spí­cí­mi lid­mi jsou auto­ma­tic­ky pře­ve­ze­ny do záchran­né­ho modu­lu, kte­rý...Read more »

Vetřelec ³ - První Fincherův velkofilm pod „hlavouny“ z 20th Century Fox.

Co bys­te asi čeka­li? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  nato­čil v roce 1992. Má dvě ver­ze. První šla v kinech v době pre­mi­é­ry a dru­há je na DVD/Blu-ray. Každá má své...Read more »

Každá nemovitost musí být kvalitní

Když se roz­hod­ne­te, že chce­te byd­let na zám­ku, mít opra­ve­ný hrad či inves­to­vat do jiných dru­hů star­ších budov, musí­te si uvě­do­mit, že i tako­vé dru­hy objek­tů, jsou zapo­tře­bí, aby byly kva­lit­ní,...Read more »

#DP78: Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jonathan HickmanKresba: Russell DautermanPosledních několik let se mohlo zdát, že X-Meni jsou na pokraji své existence. Marvel namísto nich neustále prosazoval Inhumans a významné...Read more »

Rostlinný guláš Pozole Rojo

Mexické jíd­lo, kte­ré mě dosta­lo! Pokud máte doma muže, kte­ré­mu chce­te udě­lat radost něčím zdra­věj­ším, při­dej­te tro­chu chil­li a s tímhle kous­kem nemů­že­te šláp­nout ved­le. Je to rych­lé, syté jíd­lo, kde...Read more »

#63 - Phantasm (1979)

Trochu absurd­ní horor, hlav­ně svým poje­tím, ale jinak kla­si­ka, kte­rá si vyslou­ži­la něko­lik pokra­čo­vá­ní. Na Vysokého muže hned tak neza­po­me­ne­te a už vůbec ne na léta­jí­cí kou­li.Read more »
Stránka načtena za 2,32215 s | počet dotazů: 143 | paměť: 26825 KB. | 03.12.2020 - 20:09:31