Malinová ovesná kaše

Dobré ráno! Mám pro vás rych­lý a výbor­ný start do nové­ho slu­neč­né­ho dne. Ovesná kaše vám dodá hro­ma­du bíl­ko­vin a pro­spěš­ných tuků, kte­ré jsou důle­ži­té pro tělo, hlav­ně po ránu. Je skvě­lá...Read more »

V úterý se na Strahově u spartakiádního stadionu otevře největší autokino v Praze

  V úte­rý 12. květ­na se slav­nost­ně ote­vře auto­ki­no u stra­hov­ské­ho spar­ta­ki­ád­ní­ho sta­di­o­nu. Autokino Strahov bude v sou­čas­né chví­li nej­vět­ším v Praze, a to s kapa­ci­tou pro 120 auto­mo­bi­lů. Diváci budou moci nasá­vat jedi­neč­nou atmo­sfé­ru kaž­dý...Read more »

30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii

Dostat se na sto­pu tero­ris­tic­kých vůd­ců je prá­ce zou­fa­le zdlou­ha­vá a výsle­dek není nikdy jis­tý. Film 30 minut po půl­no­ci sle­du­je při prá­ci agent­ku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prv­ních tvr­dých výslechů...Read more »
Stránka načtena za 2,30189 s | počet dotazů: 141 | paměť: 26535 KB. | 03.12.2020 - 20:27:07