Kritiky.cz > 2020 > Květen > 09

Květnové výročí povstání

Je doce­la zají­ma­vé sle­do­vat, jak i po 75 letech od kon­ce dru­hé svě­to­vé vál­ky v Evropě ten­to kon­fikt stá­le bub­lá. Má už jinou podo­bu, ale skvě­le zapa­dá do kul­tur­ní vál­ky a je napl­ňo­ván...Read more »

Rajčatová úroda

Teplé poča­sí pře­je raj­ča­tům, letos je úro­da oprav­du vel­ká. Pokud neví­te, co bude­te s tou hro­ma­dou raj­čat dělat, při­pra­vu­ji pro Vás recep­ty, kte­ré Vás zaru­če­ně potě­ší v zimě, až bude­te otví­rat...Read more »

Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Příběhy z vik­to­ri­án­ské Anglie mají své kouz­lo a hrdi­ny, kte­ří se potý­ka­jí s tvr­dý­mi život­ní­mi pod­mín­ka­mi nebo před­sud­ky spo­leč­nos­ti. Příběh Bathsheby Everdene zachy­cu­je nejen její sna­hu o sebe­vy­já­d­ře­ní a pro­sa­ze­ní vlast­ní vůle, ale také...Read more »

Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!

Král Artuš ve služ­bách řím­ské­ho impé­ria? Tak tohle lze oprav­du jen stě­ží strá­vit.Read more »

Titulky k Blindspot S05E01 - I Came to Sleigh

Všichni pátrají po ztraceném týmu, po kterém se slehla zem, a nikdo netuší, kde Jane, Kurt, Pattersonová a ostatní mohou být. Nebo to tak úplně není pravda? To se...Read more »

Rychlá houbová omáčka

Rychlá, jed­no­du­chá hou­bo­vá omáč­ka bez mou­ky, kte­rou může­te udě­lat ze suše­ných hub i z čer­s­tvých. Pokud chce­te dopl­nit o bíl­ko­vi­ny, abys­te nemě­li rych­le hlad, může­te při­dat ores­to­va­né krůtí kous­ky, uze­ný tem­peh nebo...Read more »

Pavel Kohout - Hodina tance a lásky

Pavel Kohout je uzná­va­ný autor, kte­rý má za sebou dosti boha­tou lite­rár­ní tvor­bu, jež zahr­nu­je jak pró­zu, tak i poesii (byť hlav­ně ta jeho raná se bohu­žel nese sil­ně v duchu...Read more »
Stránka načtena za 2,51495 s | počet dotazů: 174 | paměť: 30394 KB. | 07.05.2021 - 05:06:17
X