Zahrada od profesionála

Nedílnou sou­čás­tí kaž­dé­ho domu, ať už nové­ho, star­ší­ho či řado­vé­ho je samo­zřej­mě zahra­da. Je logic­ké, že si vět­ši­na lidí pře­je mít zahra­du krás­nou a udr­žo­va­nou. Vždyť prá­vě zahra­da je čas­to hlav­ním...Read more »

Ricotta, hrušky a čokoládové pokušení

Představte si chuť pome­ran­čů, hru­šek a čoko­lá­dy. Neskutečně zají­ma­vá kom­bi­na­ce, kte­rá vám pro­jas­ní den! Moji Mírové měli svá­tek. A pro­to­že u nás lás­ka pro­chá­zí žalud­kem, udě­la­la jsem jim rych­lo koláč, ve kte­rém...Read more »

TV Prima - program na červen

  datum čas film tvůr­ci a her­ci pátek 5. čer­ven 2020 21:55 Nelítostný Parker Statham J., Lopezová J., Nolte N., HACKFORD T. sobo­ta 6. čer­ven 2020 15:05 Princ a já: Královské líbán­ky Heskinová...Read more »

Prima Max - program na červen

datum čas film tvůr­ci a her­ci pon­dě­lí 1. čer­ven 2020 10:00 Jeden a půl rytí­ře Schweiger T., Dietzeová J., Gottschalk T., Schweiger T., WAHL CH., Künstler T. pon­dě­lí 1. čer­ven 2020 12:00 Robin...Read more »

60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.

A taky ho to bavi­lo. Místo toho aby auta roze­bí­ral nebo spra­vo­val, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v ame­ri­ce zmen­ši­li o 47 %.Stejně jako při­šel o svo­je řemes­lo při­šel Randall i své­ho...Read more »

#2119: Bludiště 1

Bludiště 1 (Dédales)Vydalo nakladatelství Trystero v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Dédales" v roce 2019. České vydání má 64 stran a prodává se v plné ceně za...Read more »

Vnitřní kompas

Lidé neklo­pý­ta­jí na horách, zako­pá­va­jí na kame­nech. (Hindustánské pří­slo­ví) Co vás udr­žu­je ve správ­ném smě­ru? Jaký kom­pas jste si vybra­li, aby vás vedl živo­tem? Souvisí vaše roz­hod­nu­tí jen s vaši­mi...Read more »

Medový hruškový koláč

Sladké hruš­ky, zka­ra­me­li­zo­va­ný med, sko­ři­ce, kte­rá teď v zimě krás­ně zahře­je. To je koláč mno­ha chu­tí, kte­rý sla­ví úspěch i na naro­ze­ni­no­vých osla­vách. A jako bonus vám krás­ně pro­vo­ní byt! Tento recept...Read more »

Zednářství

Každý se zajis­té setkal s ter­mí­nem svo­bod­ní zed­ná­ři. Určitě mno­hé z Vás napadlo, že zed­nář zní tro­chu jako zed­ník. A svým způ­so­bem to má urči­tou logi­ku i spo­ji­tost. Bratrstva svo­bod­ných zed­ná­řů před­sta­vu­jí poměr­ně...Read more »

Petra Dvořáková – Vrány (recenzní audiokniha)

Za poskytnutí audioknihy k recenzi děkuji vydavatelství OneHotBook Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Na začátku února u nás vyšla novinka od velice populární autorky Petry Dvořákové, Vrány. Zároveň s papírovou...Read more »

Paul Johnson - Ježíš (životopis pro 21. století)

Životopis Ježíše Krista od his­to­ri­ka Paula Johnsona je vel­mi čti­vou a zají­ma­vou kni­hou, kte­rou autor věno­val této význam­né osob­nos­ti (neje­nom) sta­ro­vě­ku. Johnson je věří­cí člo­věk a na jeho díle se to...Read more »

Harém

Read more »
Stránka načtena za 1,47579 s | počet dotazů: 155 | paměť: 28529 KB. | 03.12.2020 - 20:07:14