Kritiky.cz > 2020 > Květen > 03

Vybudujte si vlastní domácí kino!

  No co nej­ví­ce asi potře­bu­je­me, tak to je počítač.Není snad­né jej vybrat, ale asi urči­tě ne kan­ce­lář­ský, spí­še lep­ší pro­ce­sor, více pamě­ti a samo­zřej­mě dob­rá gra­fic­ká kar­ta. Čím draž­ší,...Read more »
Stránka načtena za 1,30705 s | počet dotazů: 153 | paměť: 30690 KB. | 24.06.2021 - 04:18:59