Kritiky.cz > 2020 > Duben > 09

Krycí plachty na bazén a jejich využití

Bazén v let­ním obdo­bí před­sta­vu­je let­ní rado­ván­ky dětí a osvě­že­ní pro dospě­lé. Je to také doce­la vel­ká inves­ti­ce a navíc bychom si chtě­li bazén užít čas­to a bez nečis­tot. Zabránit tomu může­me tak,...Read more »

Reaguju na vaše MEME výtvory! | Byl jsem členem štábu Sebevražedného oddílu?

Read more »

Nemá Terminátor, Predátor a Vetřelci už žadný potenciál?

Read more »

#2116: Komiksový výběr Spider-Man 14: Dolů mezi mrtvé

Komiksový výběr Spider-Man 14: Dolů mezi mrtvéVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství Marvel....Read more »

Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu

Každý tou­ží­me po klid­ném pose­ze­ní, ale také po poho­dl­né prá­ci, když máme zahra­dy a to nejen před naším rodin­ným domem. Aby bylo na vašich zahra­dách a to nejen před domem, ale na kdeja­kých...Read more »