Kritiky.cz > 2020 > Duben > 02

Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?

Všichni víme, že Charlote zemře­la. Dolores ji zabi­la.  Ale kdo je vlast­ně Charlote v sezó­ně tře­tí? To nechám na ote­vře­né. Třetí díl nás vrhl zno­va do reál­né­ho svě­ta, kde jsme...Read more »

Nejlepší znělky filmových společností (15.-11. místo): mezi patnáctku se vešel létající Pegasus i producent Pána prstenů

Jsou srd­cem Hollywoodu a jejich zněl­ky neod­mys­li­tel­ný­mi uva­dě­či našich audi­o­vi­zu­ál­ních zážit­ků. Na počest fil­mo­vých stu­dií a pro­dukč­ních či dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí, kte­ré v sou­čas­né době uza­vře­ním kin zaží­va­jí neleh­ké časy, se naše pažó­tí jury...Read more »

#DP77: Immortal Hulk: Great Power

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Tom TaylorKresba: Jorge Molina Hulk zažívá asi jedno ze svých nejlepších období v komiksu vůbec. Od doby, co scénárista Al Ewing začal psát řadu "Immortal...Read more »

Hodinky, které vás nikdy nezklamou

Casio G-shock Hodinky Casio G-shock jsou těmi nej­o­dol­něj­ší­mi digi­tál­ní­mi a ana­lo­go­vý­mi hodin­ka­mi, pro­vě­ře­né vojen­ským per­so­ná­lem, donu­co­va­cí­mi orgá­ny, sur­fa­ři i out­do­o­ro­vý­mi nad­šen­ci po celém svě­tě. „G-SHOCK je znač­ka hodi­nek, kte­rá repre­zen­tu­je naši spo­leč­nost....Read more »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com