Geekec Speciál #2 Seriály z roku 2019! Co doporučujeme?

Read more »

Obi-Wan a Owen Lars byli Bratři? - Co je to RETCON?

Read more »

Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když si může­me pro­hlí­žet super barev­né, digi­tál­ní foto­gra­fie, kte­ré jsme...Read more »

Othello, benátský mouřenín

Othello pat­ří mezi nej­slav­něj­ší Shakespearovy hry, bohu­žel jsem jej však až do vče­rej­ší­ho dne neměl tu mož­nost spat­řit na své vlast­ní zor­ni­ce. Konkrétně se jed­na­lo o dru­hou pre­mi­é­ru ve Stavovském...Read more »

Co se stalo, když Nora opustila manžela (aneb Opory společnosti) - Elfriede Jelinek

E. Jelinek (nosi­tel­ka Nobelovy ceny) je poměr­ně zná­má němec­ky píší­cí autor­ka, kte­rá z prken, jež zna­me­na­jí svět pro­nik­la i do svě­ta stří­br­né­ho plát­na v podo­bě fil­mu Pianistka, kte­rý měl poměr­ně kon­tro­verz­ní recen­ze....Read more »

A bude hůře?

Read more »