J. P. Sartre - Špinavé ruce

V padle Kolowrat jsem se popr­vé oci­tl až toto úte­rý, kdy jsem shlé­dl slav­nou hru slav­né­ho auto­ra s názvem „Špinavé ruce“. Pamatuji si, že v době (a není to zase tak dáv­no),...Read more »

Westworld: Exploring Warworld - Behind the Scenes of Season 3 | HBO

Read more »

Medojed dostal novou epickou sbírku zbraní! - Stormbreaker, Blades of Chaos, HALO a další...

Read more »

Update - mangy | Kajin Life

Read more »

Frčíme | Recenze | Pixar je prostě jinde...

Read more »

Umění skrývat pravdu...

Je chy­bou mys­let si, že naslou­chá­me jen naši­ma uši­ma. Je mno­hem důle­ži­těj­ší naslou­chat mys­lí, oči­ma, tělem a srd­cem. Pokud oprav­du nechce­te pocho­pit dru­hé­ho člo­vě­ka, nebu­de­te nikdy schop­ni sly­šet. (Mark Herndon)...Read more »