Kritiky.cz > 2020 > Březen > 24

#2115: Komiksová historie moderního světa 1: Od Kolumba až po americkou revoluci


Komiksová historie moderního světa 1: Od Kolumba až po americkou revoluci (The Cartoon History of the Modern World, Volume 1: From...Read more »

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E08 - Episode #3.8

Dnes tu máme poslední díl třetí série. Z děje vyjímečně nebudu nic prozrazovat. Doufám, že jste si Mediceje užili. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

Financování nové kuchyně

V dneš­ní době je mno­ho růz­ných dru­hů kuchyň. Pokud si člo­věk zaři­zu­je nový byt, tak chce mít co nej­hez­čí náby­tek. Samozřejmě také pro­stor­nou a prak­tic­kou kuchyň kde může poho­dl­ně vařit....Read more »

Čajové směsi na průduškový katar

Čajová směs čís­lo jed­na: Rozrazil, list pod­bě­lu, plic­ník a jitro­cel smí­chá­me stej­ným dílem. Na jeden šálek čaje vez­me­me vrcho­va­tou čajo­vou lžič­ku smě­si. Spaříme hor­kou vodou a nechá­me půl minu­ty vylu­ho­vat. Tento...Read more »

Neil Gainman - Nikdykde

Nikdykde (Neverwhere) je fan­ta­sy kni­ha, kte­rá nade­vší pochyb­nost vyni­ká svo­ji ori­gi­na­li­tou a půso­bi­vým zpra­co­vá­ním. Richard Mayhew je tako­vý oby­čej­ný člo­ví­ček, kte­rý má ambi­ci­oz­ní pří­tel­ky­ni Jessicu. Jednoho dne však Richard nalez­ne...Read more »

Medicína a umění

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com