Kritiky.cz > 2020 > Březen > 20

Čtyři dohody

Čtyři doho­dy je vel­mi prak­tic­ký rád­ce, čer­pa­jí­cí z dáv­né moud­ros­ti sta­rých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osob­ní svo­bo­dě a k pocho­pe­ní pra­vé pod­sta­ty štěs­tí a život­ní spo­ko­je­nos­ti. A jak zní ony čty­ři...Read more »

RECENZE – Vzdor

Autor: V. S. AlexanderPřeklad: Blažena KukulišováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 328ISBN: 978-80-7633-084-9Anotace:Lucinda je nešťastně zamilovaná do bezohledného sira Blakelyho, zatímco její sestra Briana čeká dítě s chud...Read more »

Westworld Season 3 | Analysis: Thandie Newton & Tessa Thompson Featurette | HBO

Read more »

Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)

Slavná padel­ní insce­na­ce Karla Čapka, Věc Makropulos, se zno­vu vra­cí na prk­na Národního (respek­ti­ve Stavovského) padla, ten­to­krát v režii slav­né­ho reži­sé­ra Roberta Wilsona. Kromě něj se ale hra může chlu­bit...Read more »

Pán z Prasečkova

Rubriku „tyjátr“ tady dost zane­dbá­vám, což je jis­tě ško­da už vzhle­dem k tomu, že jsem nedáv­no shlé­dl něko­lik zají­ma­vých před­sta­ve­ní. Tak tře­ba Pán z Prasečkova od slo­vut­né­ho Moliéra. Ke kla­si­ce v Národním...Read more »

Spídejt

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com