Kritiky.cz > 2020 > Březen > 18

WESTWORLD III. séria (2020) na HBO GO (SK)

Read more »

WESTWORLD III. řada (2020) na HBO GO (CZ)

Read more »

Dokonalé štěstí aneb 1789

Barokní padlo mělo svo­ji krá­su, kte­rá spo­čí­va­la zejmé­na v jeho nikterak neskrý­va­né oká­za­los­ti. Jen považ­te, oheň a různá pyro­tech­ni­ka na jeviš­ti, k tomu fůra „ánsám­blu“, výprav­né kuli­sy - to vše byly atri­bu­ty,...Read more »

Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se...Read more »

Posilování stehenních svalů

Na těch­to strán­kách vám popí­še­me vel­mi jed­no­du­ché cvi­ky na posi­lo­vá­ní ste­hen­ních sva­lů, kte­ré může­te kaž­dý den bez pro­blé­mů něko­li­krát zopa­ko­vat. Ke všem třem cvi­kům bude­te potře­bo­vat pou­ze dvě jed­no­ruč­ní...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com