Kritiky.cz > 2020 > Březen > 17

Kreativní a originální dekorace

Každý rok je to stej­né. Procházíme se uli­ce­mi, kte­ré září růz­ný­mi vánoč­ní­mi světýl­ky. Obchody jsou vyzdo­be­né snad kaž­dý rok dřív a dřív. Během náku­pů poslou­chá­me kole­dy. Předvánoční atmo­sfé­ra na nás...Read more »

Titulky k The Magicians S05E10 - Purgatory

Pomalu se blížíme ke konci... Julie s Eliotem posedí ve vězení, Kady s Alice budou pomáhat Margo, nový Penny a Plum se budou dostávat z únikové místnosti a Josh...Read more »

#2114: Sunstone 3

Sunstone 3 (Sunstone 5)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kniha 5 série "Sunstone" v roce 2017. České vydání má 264 stran a prodává se v...Read more »

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E07 - Episode #3.7

Piero se nemůže vyrovnat se smrtí Tommase. Převor Savonarola je přesvědčený, že Tommaso byl zavražděn a prozradí to i občanům Florencie. Lorenzův zdravotní stav se začíná zhoršovat.Read more »

Mnoho povyku pro nic (Letní Shakespearovské slavnosti)

Letní Shakespearovské slav­nos­ti jsou víta­nou pří­le­ži­tos­tí, jejíž hlav­ní klad spat­řu­ji v jakém­si vyma­ně­ní padla z jeho - dnes tak vní­ma­né­ho - tra­dič­ní­ho pro­stře­dí sta­rých kla­si­cis­ních budov ven, mezi lidi, pod širou...Read more »

Ideální dům vnímáme všemi smysly

Prostředí, v kte­rém žije­me, půso­bí na všech­ny naše smys­ly. Jistě se tedy všich­ni shod­ne­me v tom, že byd­let tak, aby to bylo pří­jem­né všem našim smys­lům, je více než důle­ži­té. Architekt...Read more »

Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec

Dámy a páno­vé, Daniel Orálek je magor... Ne tedy ten kla­sic­ký, ale tako­vý, kte­ré­ho je tře­ba za jeho jina­kost jed­no­du­še obpo­vat. I slo­vo „magor“ tak může mít pozi­tiv­ní kono­ta­ci :). Krom...Read more »

Zkouškové 7

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com