Kritiky.cz > 2020 > Březen > 12

Mocná Afrodité

(zdroj fot­ky: novinky.cz) Woody Allen je samo­zřej­mě vel­ký borec, kte­ré­mu vět­ši­na sou­čas­ných tvůr­ců nesa­há ani pod vyta­že­né noha­vi­ce. Nápady z Woodyho trys­ka­jí s pra­vi­del­nos­tí ne nepo­dob­né eja­ku­la­ci sovět­ské­ho sta­cha­nov­ce. Prostě a jed­no­du­še,...Read more »

Westworld Season 3: Who Said It with Evan Rachel Wood & Aaron Paul Featurette | HBO

Read more »

#2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba

Komiksový výběr Spider-Man 12: SvatbaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 290 až 292 série "The Amazing Spider-Man", "The Amazing Spider-Man Annual 21"...Read more »

Čajová směs jako prevence proti chřipce

Je-li za sych­ra­vé­ho pod­zim­ní­ho poča­sí za dveř­mi chřip­ko­vé obdo­bí, chrá­ní­me se před náka­zou bylin­ným čajem z násle­du­jí­cích byli­nek: 10 g bez­o­vé­ho kvě­tu 5g pod­bě­lu 5 g heř­mán­ku 5 g lipo­vé­ho...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com