Kritiky.cz > 2020 > Březen > 11

Bloodshot – Recenze – 40%

Elitní voják Ray (Vin Diesel) je jednoho dne po návratu ze své poslední mise unesen a zastřelen spolu se svou manželskou. Pak se probere se ztrátou paměti ve speciální výzkumné...Read more »

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E06 - Episode #3.6

Lorenzo řeší, jak se vypořádat s penězi, které chybí v městské pokladně. Bernardi přijde na způsob, jak by to šlo vyřešit. Tommaso má za úkol projít účetní knihy všech...Read more »

Na co tak koukat, když zůstanete doma?

Od vče­rejš­ka jsou ome­ze­né hro­mad­né akce a do kina nebo do diva­dla hned tak člo­věk nepů­jde. Tak Vám při­ná­ším tele­viz­ní, pří­pad­ně onli­ne návrhy, na co tak kou­kat, když jste doma...Read more »

#2111: DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá

DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá (New Gods)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 11 série "New Gods" a jako "Detective...Read more »

Zdraví, nejcennější dar!

Začíná poma­lu pod­zim a pro mno­hé lidi to zna­me­ní jedi­né – nemoc. Všude cho­dí lidé s kapes­ní­ky u nosu, lékár­ny se plní nemoc­ný­mi a lékař­ské ordi­na­ce pras­ka­jí ve švech. Přesto já pod­zim milu­ji....Read more »

Posilování prsních svalů

V posi­lov­nách je vůbec nej­vět­ší pro­cen­to lidí, kte­ří se sna­ží vytva­ro­vat prá­vě prs­ní sva­ly. Týká se to zejmé­na mužů, ti se tak­to cítí mno­hem stat­ně­ji a při­ro­ze­ně­ji. Existuje množ­ství cvi­ků, pro­střed­nic­tvím...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com