Kritiky.cz > 2020 > Březen > 10

#2110: Batman: Zatracení

Batman: Zatracení (Batman: Batman: Damned)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2020. Komiks původně vyšel jako "Batman: Damned" v roce 2019. České vydání má 176 stran a prodává se...Read more »

V síti - Recenze - 90%

Režiséři Barbora Chalupová a Vít Klusák nám i díky penězům od veřej­nos­ti a divá­ků při­ná­ší nový celo­ve­čer­ní doku­ment jmé­nem V síti. Každý, kdo se o novin­ky zají­má urči­tě neměl šan­ci se vyhnout tomu­to feno­mé­nu....Read more »

Michael Gates Gill - Jak mi Starbucks zachránil život

Michael Gates Gill (dále jen MGG) byl své­ho času doce­la vel­ký hajz­lík. Žil si živo­tem hor­ních dese­ti tisíc, tykal si se spo­le­čen­skou sme­tán­kou své doby, kupo­val si dra­há auta...Read more »

Tak jde čas

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com