Kritiky.cz > 2020 > Březen > 08

padlo Šrapnel - Tělocvikář

Po del­ší době jsem navští­vil padlo. Už se ze mě poma­lu stá­val kul­tur­ní bar­bar, tak­že jsem se na před­sta­ve­ní doce­la těšil. Jednalo se o padlo Šrapnel (jaký to výbuš­ný název!)...Read more »

Jeden rok v životě včely - fascinující příručka pro všechny milovníky včel

Jak vče­ly žijí, co všech­no děla­jí  proč je krá­lov­na mat­kou všech včel? Do rukou se mě dostá­vá veli­ce zají­ma­vá kni­ha Jeden rok v živo­tě vče­ly, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Kazda. netr­pě­li­vě...Read more »

Titulky k The Magicians S05E09 - Cello Squirrel Daffodil

Dnes zjistíme, kdo to ten Temný král ve skutečnosti je. Kdo z vás si to myslel? :) A odkryjeme jeho život a plán. Alice se setká s tajmeným Párem....Read more »

Ceny Český lev 2020 - Výsledky

O letošním ročníku Českých lvů platí do značné míry opět to, co jsem psal i loni. Předávání cen probíhalo relativně svižně, vkusně a důstojně (až na tu wtf vránu)....Read more »

Téměř čtyři století gotiky

Od dru­hé polo­vi­ny 12. sto­le­tí až k počát­ku sto­le­tí 16., kra­lo­va­la mezi slo­hy goti­ka. Termín goti­ka se vzta­hu­je ke Gótům a ve Francii byla nazý­vá­na „sty­le ogi­val“ tedy slo­hem lome­ným, kte­rý vzni­kl...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com