Kritiky.cz > 2020 > Březen > 07

Trendy pro rok 2017

Ať už si zaři­zu­je­te nové byd­le­ní, nebo rádi udr­žu­je­te krok s módou, při­pra­vi­li jsme pro vás pře­hled tren­dů, kte­ré budou v násle­du­jí­cím roce kra­lo­vat na trhu s nábyt­kem a vyba­ve­ním domo­va. Mramor Rok...Read more »

Martin McDonagh - Osiřelý západ

Martin McDonagh je úspěš­ným auto­rem mno­ha padel­ních her (za všech­ny jme­nuj­me tře­ba jenom Pana Polštáře), kte­rý má dost zají­ma­vou image. Koneckonců jen málo­kte­rý dra­ma­tik o sobě pro­hla­šu­je, že hry jiných...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com