Kritiky.cz > 2020 > Březen > 06

#2108: Komiksový výběr Spider-Man 10: Pavučina

Komiksový výběr Spider-Man 10: PavučinaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 a 13 až 15 série "Spider-Man's Tangled Web" v...Read more »

Chraňme si své soukromí

Berme v potaz, že vaše domác­nost je pojiš­tě­ná, ale stej­ně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohy­bo­val někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochrá­nit si sou­kro­mí jde...Read more »

Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

Věnce jsou typic­kou sou­čás­tí vánoč­ní výzdo­by. Nejprve je veli­ce krás­né, když své hos­ty při­ví­tá­te prá­vě věn­cem umís­tě­ným na dve­řích. Ihned dáte naje­vo, že u vás váno­ce vlád­nou, a že hos­ty při­ví­tá...Read more »

Bezruký Frantík má energii na rozdávání

Setkání s žijí­cím bez­rukým Frantíkem byl sil­ný záži­tek pro jeho vrs­tev­ní­ky stej­ně jako dnes pro ty, kdo navští­ví diva­del­ní před­sta­ve­ní. Na scé­ně sty­li­zo­va­né jako cir­ku­so­vé šapi­tó se diva­del­ní hrdi­na setká­vá s lid­mi,...Read more »

Poruchy spánku

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com