Kritiky.cz > 2020 > Březen > 05

Kultovní Antonioniho film Zvětšenina ve vile Tugendhat

Ve čtvr­tek 19. břez­na od 20.00 hodin pro­běh­ne prv­ní letoš­ní fil­mo­vá pro­jek­ce v mimo­řád­ných pro­sto­rách funk­ci­o­na­lis­tic­ké vily Tugendhat. Zvětšenina, prv­ní sní­mek ital­ské­ho reži­sé­ra Michelangela Antonioniho, kte­rý byl nato­čen v ang­lič­ti­ně, je fil­mo­vou...Read more »

WESTWORLD III. řada na HBO GO (2020)

Read more »

#2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé

Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé (The Walking Dead Vol. 31: The Rotten Core)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 181 až 186 v sérii...Read more »

S moderními žárovkami budete spokojení i vy

Chcete se i vy obrá­tit na něko­ho, kdo vám dává vyso­ce kva­lit­ní a moder­ní žárov­ky? Pokud je tomu tak, měli bys­te se vždy spo­leh­nout na spe­ci­a­lis­ty, kte­ří mají jak zku­še­nos­ti, tak i pra­xi...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com