Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně...Read more »

CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si to uvě­do­mu­je­me, či niko­liv, jsme kaž­dý den pro­ti své­mu pře­svěd­če­ní tla­če­ni a mani­pu­lo­vá­ni stát­ním...Read more »

Titulky k Grantchester S05E06 - Episode #5.6

Geordie a Will řeší vraždu ženy nalezené v parku. Leonard se chystá na příjezd svého otce. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

WESTWORLD - Sledujte předchozí řady na HBO GO (CZ)

Read more »

Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty

Ladislav Zibura je dnes tak tro­chu v ČR celebri­tou. Jen považ­te, napsal kni­hu, byl na „pokecu“ u Krause, účast­nil se AZ kví­zu a psa­la o něm asi všech­na naše main­stre­a­mo­vá média. A jen tak...Read more »

Jarní únava 4 - Nejlepší řešení

Read more »