Kritiky.cz > 2020 > Únor > 13

Řeka života

Splýváme spo­lu jako vlny v oce­á­ně. (Anonym) Vždy pře­mýš­lím o „řece živo­ta“ jako o našem krev­ním řečiš­ti, tako­vém, kte­ré se vlé­vá do moře věč­nos­ti. Nic sku­teč­ně nekon­čí, jen to mění for­mu. Ale...Read more »

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E03 - Episode #3.3

Lorenzo přijíždí do Neapole, aby se pokusil vyjednat s králem Ferrantem stažení jeho armády od Florencie. Ve Florencii se všichni snaží vydržet blokádu, i když některým se to nelíbí....Read more »

Fantasy Island (Blumhouses´s Fantasy Island) – Recenze – 20%

Pokud jde o dementní filmy, v nichž se všechno děje zcela náhodně a bez rozmyslu, tak si americký mysteriózní (a zároveň komediální, hororový a dobrodružný) thriller Fantasy Islandv ničem nezadá s nedávným...Read more »

Nový a moderní domov za pár kaček

Máte pocit, že váš domov by si zaslou­žil změ­nu? Necítíte se dob­ře ve svém domě a půso­bí na vás depre­siv­ně? Chtěli bys­te se nao­pak cítit lehce, svě­že a moder­ně? To půjde...Read more »

Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích

Pokud bychom měli zařa­dit člo­vě­ka z vědec­ké­ho hle­dis­ka, zařa­di­li bychom ho mezi sav­ce, obrat­lov­ce, pri­má­ty… Člověk by se dal ale zařa­dit ješ­tě do jed­né ška­tul­ky. S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí by tam ale...Read more »