Kritiky.cz > 2020 > Únor > 12

Past (TV film) - 2

Read more »

Past (TV film) - 1

Read more »

Tisková konference k filmu PAST

Po vče­rej­ší novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu Past pro­běh­la krát­ká tis­ko­vá kon­fe­ren­ce za účas­ti scé­náris­ty a reži­sé­ra Viktora Polesného a her­ců. Film Past vyprá­ví pří­běh hereč­ky Jiřiny Štěpničkové, kte­rá se na začát­ku pade­sá­tých...Read more »

Judy – Recenze – 60%

Judy Garland byla americká herečka a zpěvačka, která ve svých sedmnácti letech ztvárnila v roce 1939 hlavní roli Dorotky v Čaroději ze země Oz. Od té doby hrála v řadě filmových muzikálů,...Read more »

Titulky k Grantchester S05E05 - Episode #5.5

Will, Geordie a Leonard jdou na zápas v boxu. Will a Geordie poté řeší pokus o sebevraždu. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

Posilování dolních zádových svalů

Při posi­lo­vá­ní důle­ži­tých čás­tí těla nesmí­me zapo­mí­nat ani na záda. U nich se zamě­řu­je­me zejmé­na na dva sva­ly: Horní část zad tvo­ří zejmé­na tra­pé­zo­vý sval a spod­ní část zad potom širo­ký...Read more »