Kritiky.cz > 2020 > Únor > 10

Gauč je důležitý pro každého člena rodiny

Sedačka bývá nej­čas­tě­ji v kaž­dé rodi­ně umís­tě­na v obý­va­cím poko­ji. Snad kaž­dý člen rodi­ny ji vyu­ží­vá a neji­nak tomu bude zřej­mě i u vás. co vše je potře­ba zvá­žit ješ­tě před­tím, než zajde­te do...Read more »

Titulky k American Housewife S04E13 - The Great Cookie Challenge

U Ottových se dějí významné věci. Taylor očekává výsledek přijímaček, Anna-Kat startuje velkou výzvu, Oliver doplatí na vlastní rady a rodiče přepadá trudomyslnost při přemýšlení, jak zafinancují vše, co...Read more »

Sám sobě koučem s „Koučinkovým diářem Mindset Academy“

Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kte­ří mají vel­kou chuť a hou­žev­na­tou píli na sobě dále pra­co­vat a posu­nout tak svůj život k lep­ší­mu. Prostřednictvím 52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní...Read more »

Ceny Akademie Oscar 2020 - Výsledky

Vítězný film - ParazitNejlepší film     1917                Irčan                Joker&...Read more »

Titulky k Ten Days in the Valley S01E07 - Day 7: Breaking the Story

Jane s Birdem pomalu rozplétají zamotaný příběh, do kterého se opět zaplete někdo nečekaný. A Ali narazí na překvapivé zjištění z minulosti. Titulky pro vás připravili **zuzana.mrak** a **Michael Mck**,...Read more »

#49 - Vymítač ďábla (1973)

Pokud se mlu­ví o legen­dár­ních žán­ro­vých fil­mech, pros­tě není mož­né, aby byl „Vymítač ďáb­la“ vyne­chán. Je sil­ný, je nechut­ný, je drs­ný, je fatál­ní. Má všech­no, co doko­na­lý horor potře­bu­je a k tomu...Read more »