Kritiky.cz > 2020 > Únor > 06

Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

Příběh „Stínový vrah“ se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Island, kon­krét­ně ve měs­tě Reykjavíku, a je zasa­zen do váleč­né­ho obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy se na ost­rov kon­cen­t­ru­je nejen brit­ská, ale i ame­ric­ká armá­da....Read more »

Modelář – Recenze – 70%

V novém filmu režiséra, scenáristy a producenta Petra Zelenky (Rok ďábla, Ztraceni v Mnichově) se třicetiletý Pavel (Kryštof Hádek) vrací domů do Prahy z Izraele, kde se stal svědkem teroristického výbuchu. Bydlí...Read more »

Titulky k Vikings S06E10 - The Best Laid Plans

V dnešním dílu se podíváme na dlouho očekávanou invazi do Skandinávie. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

#2104: Gantz 25

Gantz 25 (ガンツ)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kapitoly 273 až 280 v sérii "Gantz". České vydání má 208 stran a prodává se v plné ceně...Read more »

NAŠE BYLINKY V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ – uzdravte se přírodně

Pokud nás trá­pí nej­růz­něj­ší one­moc­ně­ní a rádi bychom se uzdra­vi­li pomo­cí byli­nek, urči­tě nás zaujme tato vel­mi uži­teč­ná pub­li­ka­ce, jež nás krů­ček po krůč­ku sezná­mí se zákla­dy čín­ské medi­cí­ny. Autor spo­jil...Read more »

Typologie volů – nepostradatelný atlas mužů

Už jste se někdy setka­li s Alkáčem výmluv­ným, Cíťou vydí­ra­vým, Gaučákem leni­vým či Buranem mas­ko­va­ným? Pokud odpo­ví­te, že ne, vyve­du vás z omy­lu. Karikatury mužů nás totiž pro­vá­ze­jí na kaž­dém kro­ku. Hana...Read more »

Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný

Také máte občas pocit, že se vám život hrou­tí pod ruka­ma? Na part­ne­ra není spo­leh­nu­tí, děti nepo­slou­cha­jí a mají ve ško­le kázeň­ské pře­stup­ky, v prá­ci vás pře­tě­žu­jí? Co tře­ba se ze...Read more »

Čajová směs na nespavost

Na čajo­vou směs na nespa­vost bude­me potře­bo­vat tyto bylin­ky: 5 g koz­lí­ko­vé­ho koře­ne 15 g chme­lo­vých šis­tic 10 g tře­zalky 25 g levan­du­lo­vé­ho kvě­tu 50 g prvosen­ko­vé­ho kvě­tu Všechny...Read more »

Žízeň po životě - nejslavnější film Kirka Douglase

Vincent van Gogh je jed­ním z neslav­něj­ších malí­řů 19. sto­le­tí a  Kirk Douglas je zase jeden z nej­slav­něj­ších her­ců 20. sto­le­tí Spojením těch­to his­to­ric­kých postav, malí­ře a Kirka Douglase  (úmr­tí ve 103 letech) při­ná­ší...Read more »