Titulky k The Magicians S05E02 - The Wrath of the Time Bees

V novém trochu temnějším díle se Alice bude vypořádat s následky své práce. Kady bude muset bojovat se ztrátou paměti. Margo se nevzdává s osudem Joshe a Fen a...Read more »

Kritika malého Star Wars kanálu? Co vše dělá špatně?

Read more »

TRAILER: Morbius - reakce | Kajin Life

Read more »

Interiér je potřeba sladit.

Chaos v domác­nos­ti nazna­ču­je také cha­os v živo­tě. Pokud to u vás doma vypa­dá cha­o­tic­ky, nemá­te sla­dě­ný náby­tek, pod­la­hy, bar­vy, deko­ra­ce… Pravděpodobně se zde nebu­de­te cítit úpl­ně nej­lé­pe. Ono i ukli­ze­ný pro­stor kolem...Read more »