Kritiky.cz > 2020 > Leden > 25

Titulky k American Housewife S04E11 - One Step Forward, Three Steps Back

Jó, pracovat z domu, nemuset ráno vyskočit z postele a hnát se někam do zaměstnání, to je pohodička, že jo. Ale není to takové lážo plážo, jak si spousta...Read more »

Miluji nakupování

Miluji naku­po­vá­ní. Myslím, že asi jako spous­ta žen. Na roz­díl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „sho­pa­ho­lik“! Není nic úžas­něj­ší­ho při­jít do obcho­du a pro­bí­rat se botič­ka­mi, šatič­ka­mi...Read more »

Bouřka

Jako malá jsem se vždyc­ky bála bou­řek. Myslela jsem si, že ten nepří­jem­ný „rachot“ děla­jí něja­cí démo­ni nebo stra­ši­dla, kte­ří se zlo­bí. Byla jsem schou­le­ná v poste­li a přá­la jsem si,...Read more »

Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě

Kazuo Ishiguro napsal před více než 10 lety román, kte­rý jej defi­ni­tiv­ně kata­pul­to­val do svě­to­vé spi­so­va­tel­ské eli­ty. Pojďme se mu podí­vat tro­chu „pod kapo­tu“. Hailsham je spe­ci­fic­ká inter­nát­ní ško­la,...Read more »