Kritiky.cz > 2020 > Leden > 24

Titulky k Medici: Masters of Florence S03E01 - Episode #3.1

Lorenzo se nemůže vyrovnat se smrtí svého bratra. Papež usiluje o pomstu za Salviatiho a Florencii hrozí katastrofa. Objeví se Giulianův nemanželský syn. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

Malování jako odreagování se...

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit....Read more »

#2095: Zpráva pro Adolfa 2

Zpráva pro Adolfa 2 (Adorufu ni Tsugu)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Adorufu ni Tsugu" v roce 1983. České vydání má 608 stran a prodává se...Read more »

Spokojenost na prvním místě

Někdy je poměr­ně nároč­né najít věři­te­le, kte­rý už Vám rád poskyt­ne půjč­ku pod­le Vašich před­stav. Banky mají sice veli­ce zají­ma­vé nabíd­ky, pro­blém je ale tako­vý, že jakmi­le někdo není...Read more »

Vstávání 2

Read more »