Mizerové navždy | Recenze | Děkuju

Read more »

Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám,...Read more »