Dobří přátelé

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero) Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké...Read more »

Morbius | Teaser Trailer | Reakce | Další Venom?

Read more »

„Vůni nebe“ si uvědomíme až bude už příliš pozdě...

V Knize „Vůně nebe“ se autor­ce Ivaně Ondriové poda­ři­lo bra­vur­ně sklou­bit dohro­ma­dy dva napros­to odliš­né žán­ry a vytvo­řit z nich vel­mi napí­na­vé čte­ní, u kte­ré­ho doslo­va bude­te jak na trní. Kniha se...Read more »

Jaké jsou nominace na Oscara 2020? Kdo jsou favoriti?

Read more »

Když samota bolí...

V našem  živo­tě může­me být obklo­pe­ni spous­tou zají­ma­vých lidí, a přes­to se uvnitř cítit prázd­ní a osa­mě­lí. Ano, samo­ty se všich­ni zuby neh­ty brá­ní­me, vyhý­bá­me, a v skry­tu duše tou­ží­me po blíz­kém člo­víč­ku, jež by...Read more »

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té...Read more »

John Steinbeck - Měsíc zapadá

Tak jsem se dostal k čet­bě Vánočního dár­ku, neb jsem byl celý rok hod­ný, tak­že bylo co čís­ti. Steinbecka jis­tě zná kaž­dý člo­věk, kte­rý o sobě může pro­hlá­sit, že rád čte...Read more »

Lékař jako detektiv

Read more »