Hledá se Nemo | Všechny easter eggy, narážky a reference

Read more »

Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy

Opět se může­me těšit na dal­ší nové dob­ro­druž­ství, v řadě již dru­hé, o roz­to­mi­lé malé velry­bě jmé­nem Gerda, kte­rá spo­lu se svým nedáv­no nale­ze­ným bra­t­rem Larsem vyplou­vá na moře, aby našla...Read more »

Třinácté znamení

Včera jsem sedě­la se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi v kavár­ně. A co mys­lí­te, že jsme pro­bí­ra­ly? Jak jinak, než muže. A shod­ly jsme se na tom, že zna­me­ní zvě­ro­kru­hu nemá jen dva­náct zna­me­ní,...Read more »

Novinkový mix: Doctor Strange 2 má problém, vysokorozpočtový TENET či remake Posledního Mohykána

Read more »