Kritiky.cz > 2020 > Leden > 09

Titulky k Vikings S06E06 - Death and the Serpent

Pokračuje volba krále Norska. Bandité se znovu chystají přepadnout Laghertinu vesnici. Hvitserk má stále halucinace. Titulky pro vás přeložila kvakkv.Read more »

Audioknižní výzva s Audinem 2020

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi si pamatujete na loňskou audioknižní výzvu s Audinem, že? No, bohužel sem ji nesplnila 🙁 A proto jsem si řekla, že letos...Read more »

Magnety

Lidé opač­ných názo­rů čas­to pocho­du­jí pod stej­nou zásta­vou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zají­ma­vé věci. Protiklady se při­ta­hu­jí a podob­nos­ti odpu­zu­jí. Jejich vlast­nos­ti mi při­po­mí­na­jí lidi. Přemýšlejte o lidech ve vašem živo­tě,...Read more »

Džínová dekorace

Zřejmě všich­ni mód­ní návr­há­ři se shod­nou na tom, že dží­no­vi­na nikdy z módy nevy­jde a stá­le se pro ni nachá­zí nové a nové vyu­ži­tí. Z dží­no­vi­ny si ti šikov­něj­ší mohou vytvo­řit i netra­dič­ní...Read more »

Shari Lapena – Manželé odvedle

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! První dny nového roku jsem trávila převážně s audioknihami, protože mě jeden klučina na facebooku přivedl k suprový aplikaci na poslech, tak jsem ji...Read more »