Co je největší CRINGE internetu?!

Read more »

Novinkový mix: Střípky k Birds of Prey, Uncharted OPĚT bez režiséra či konec LEGO filmů?

Read more »

John Fowles - Francouzova milenka

Francouzova milen­ka je asi nej­slav­něj­ší kni­hou brit­ské­ho auto­ra Johna Fowlese (o jehož skvě­lém Mágovi jsem tu již dří­ve psal). Autor ten­to román situ­o­val do roku 1867, tedy do poměr­ně zjitře­né...Read more »