Nejlepší dieta

Máte pocit, že jste vyzkou­še­li napros­to všech­no a nic na vás nefun­gu­je? Pokud je tohle přes­ně váš pří­pad, tak bys­te se měli pus­tit do něja­ké die­ty, kte­rá má smy­sl a oprav­du...Read more »

Byla to hrůza? Medojedova reakce na jeho nerdí kolaboraci!

Read more »

Zakleté pírko – Recenze – 40%

Aninka (Anastasia Chocholatá) je prosté děvče, které se na statku po rodičích stará o své dvě starší zpovykané sestry. Pak náhodou políbí nalezené havraní pírko, načež se z opodál stojícího...Read more »

#2090: DC komiksový komplet 79: Green Lantern - Pomsta Green Lanternů

DC komiksový komplet 79: Green Lantern - Pomsta Green Lanternů (Green Lantern: Revenge of the Green Lanterns)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 7 až...Read more »

Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Jednotlivé pří­zna­ky HIV se liší od jed­né oso­by k dru­hé. Pokud máte aktiv­ní sexu­ál­ní život nebo si mys­lí­te, že jste byli vysta­ve­ni HIV, je důle­ži­té se otes­to­vat. Zde jsou někte­ré...Read more »

Knihy

Read more »