Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 15

Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

Při stav­bě domu nebo jiné stav­by se radě­ji do pokry­tí stře­chy sami nepouš­těj­te. Předejdete nepří­jem­né­mu pře­kva­pe­ní. V pří­pa­dě deš­tě by vám totiž moh­lo pod stře­chu zaté­kat a nut­nost posta­vit na půdu...Read more »

Titulky k Vienna Blood S01E03 - The Lost Child

V posledním díle první série půjdou Oskar s Maxem po stopě kultu s dlouhodobou tradicí na vojenské škole, kam shodou okolností chodí i Maxův synovec Daniel. A Oskar se...Read more »

Stojí Star Wars: Rebels za shlednutí? Proč je to skvělý a hrozný zároveň?

Read more »

Nejlepší VR hra! Vader Immortal episode 3 | Medojed vs Darth Vader ve VR

Read more »

Vybíráme novou pohovku do obýváku

Obývák je jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších míst­nos­tí v našem domě. Již od slo­va obý­va­cí pokoj jsme schop­ni si odvo­dit, že se jed­ná o míst­nost, kte­rou poměr­ně čas­to obý­vá­me, ať už se zbyt­kem rodi­ny...Read more »

Novinkový mix: DC v následujících třech letech, nový Sám doma či Planeta opic

Read more »