Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 14

6 underground: Tajné operace | 6 Underground

Michael Bay se vrací k normálním filmům. Za posledních 15 let se tenhle mnohými uctívaný, mnohými nenáviděný tvůrce věnoval mimo sérii Transformers jen dvěma menším projektům, z nich oba...Read more »

Šťastný nový rok – Recenze – 20%

Děj slovensko-české romantické komedie Šťastný nový rok začíná krátce před Vánoci, kdy Hana (Táňa Pauhofová) náhodou přistihne svého přítele s jinou ženou, po čemž následuje namísto jejich zamýšlené společné dovolené...Read more »

Renovace zahradního nábytku

V kaž­dé zahra­dě, tera­se a pří­střeš­ku se najde mís­to k seze­ní. Pod koruna­mi stro­mů se pěk­ně hoví na dře­vě­né lavič­ce, u ohniš­tě na dře­vě­ných špal­cích. Na kry­té tera­se vět­ši­nou bývá celý zahrad­ní set,...Read more »

TRAILER: Black Widow - reakce, rozbor a teorie | Kajin Life

Read more »

Češi se neumí správně pojistit

Právě pojiš­tě­ní je něco, co by měl zvlá­dat kaž­dý, kdo se roz­hod­ne vydat tře­ba někam na dovo­le­nou do zahra­ni­čí. Bohužel ale oprav­du vel­ké množ­ství lidí má pro­blém se správ­ně...Read more »

China Miéville - Město a město

China Miéville, slav­ný brit­ský autor, před­sta­vi­tel New Weird, zají­ma­vé­ho to smě­ru, kte­rý při­ná­ší nový, svě­ží vzduch do zatuchlé­ho svě­ta fan­ta­sy. Koneckonců ne nadar­mo se říka­lo, že dějo­vě méně nápa­di­té...Read more »