Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 11

Mašle a uzly jsou opět hitem

Současná mód­ní vlna si žádá výraz­né váza­cí prv­ky, kte­ré při­ro­ze­ně a s grá­cií pod­tr­hu­jí ryzí žen­skost. Rozličné uzly, mašle a jiné nepře­hléd­nu­tel­né stři­ho­vé detai­ly jsou letos oprav­do­vý­mi hlav­ní­mi detai­ly na odě­vech a dodá­va­jí...Read more »

Maják (The Lighthouse) – Recenze – 90%

Americko-kanadský film Maják, druhý snímek režiséra a scenáristy Roberta Eggerse, autora výrazného hororu Čarodějnice, měl premiéru na letošním festivalu v Cannes. Dlouho to vypadalo, že se k nám do kin nedostane,...Read more »

#2081: Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu

Super Spellsword Sága: Legenda o NekonečnuVydalo nakladatelství Labyrint v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 112 stran a prodává se v plné ceně za 395 Kč.Scénář: NikkarinKresba: NikkarinNikkarin už je u...Read more »

Financujte do pohodlí svých dětí

Tak jako my, dospě­lí, tak i naše malič­ké děti, potřeb ují sou­kro­mí na klid i odpo­či­nek. Jak jim ale dopřát krá­su i pře­py­ch v jed­nom? Věřte, že jde pou­ze o správ­ný výběr dru­hů vyba­ve­ní...Read more »

Historie světové kulturistiky

Kulturistika má stej­ně tak jako jiné spor­tov­ní odvět­ví svou his­to­rii. Světová kul­tu­ris­ti­ka se v pod­sta­tě odčle­ni­la od vzpí­rá­ní. Za samot­ný původ toho­to spor­tu lze potom pova­žo­vat vzpí­rá­ní bře­men, to bylo...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com