Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 10

Marie Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová, původ­ním jmé­nem Gun-Marie Fredriksson (* 30. květ­na 1958 Össjö - † 9. pro­sin­ce 2019), byla švéd­ská zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka. Proslula pře­de­vším ve sku­pi­ně Roxette, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s Perem Gesslem...Read more »

#2080: Úžasný, fantastický, neuvěřitelný Stan Lee

Úžasný, fantastický, neuvěřitelný Stan Lee (Amazing Fantastic Incredible: A Marvelous Memoir)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Amazing Fantastic Incredible: A Marvelous Memoir" v roce 2015. Če...Read more »

HHhH - Laurent Binet

Když nazve­te kni­hu tajem­nou šif­rou HHhH, tak to budí pozor­nost. Když navíc zjis­tí­te, že pod onou šif­rou se skrý­vá ozna­če­ní „Himmlers Hirn heisst Heydrich“ (Himmlerův mozek se jme­nu­je Heydrich),...Read more »

Začátek roku

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com