Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 06

Titulky k American Housewife S04E09 - Hip to Be Square

Sporty, tanec, četba, hudba, to je jen zlomek z mnoha zájmů, které lidé mají. Existuje diskutabilní představa, že lidé, kteří žijí v páru, by měli mít stejné zájmy. Tohle...Read more »

Titulky k Vikings S06E02 - The Prophet

Dnes se podíváme, jak se Lagherta usazuje na novém místě. Bjorn řeší, jestli má jít na pomoc králi Haraldovi. Ivar se vydá s princem Olegem do Novgorodu a do...Read more »

#2078: DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice

DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice (Batman: The Black Glove)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 667 až 669 a 672 až 675...Read more »

Meditace je cestou k harmonii

Určitě už jste někdy vidě­li na něja­kém obráz­ku muže, kte­rý sedí na zemi a vypa­dá, že okol­ní svět vůbec nevní­má. Je to prav­da, pro­to­že medi­tu­je. A to je ta správ­ná ces­ta...Read more »

Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba

Dna je typ artri­ti­dy způ­so­be­né tvor­bou krys­ta­lů kyse­li­ny močo­vé v klou­bech. Kyselina močo­vá je pro­dukt roz­kla­du puri­nů, kte­ré jsou sou­čás­tí mno­ha potra­vin, kte­ré jíme. Abnormalita při mani­pu­la­ci s kyse­li­nou močo­vou a krys­ta­li­za­ce těch­to...Read more »

PF 2012

Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com