Kritiky.cz > 2019 > Prosinec > 05

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman

Svět je malý pro dva hrdi­ny. Batman a Superman měli už mno­ho fil­mů, seri­á­lů a samo­zřej­mě i komik­sů. Ve fil­mo­vém svě­tě se setka­li v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nám při­ne­sl tem­nou...Read more »

Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

Představte si umě­le stvo­ře­nou bytost, kte­rá se cho­vá jako člo­věk při­ro­ze­ně­ji než mno­ho lidí, kte­ré zná­te. Jak roz­li­šit umě­lou inte­li­gen­ci od té naší; doká­za­li bychom v davu roz­po­znat doko­na­lé­ho andro­i­da?...Read more »

#2077: Plants vs. Zombies: Explozivní houba

Plants vs. Zombies: Explozivní houba (Plants vs. Zombies: Boom Boom Mushroom)Vydalo nakladatelství Computer Press v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Plants vs. Zombies: Boom Boom Mushroom" v...Read more »

Titulky k Vikings S06E01 - New Beginnings

Máme tu první díl poslední řady Vikingů. Bjorn se snaží vyrovnat s vládou nad Kattegatem. Lagertha se rozhodne změnit život. Ivar na útěku před svými bratry padne do rukou...Read more »

Proč se žena při nevěře většinou zamiluje

V prv­ní řadě je jas­né, že ženy mají rády sex téměř stej­ně jako muži, proč ale ženy býva­jí nevěr­né, a vět­ši­nou se při tom i zami­lu­jí? U mužů, když jsou nevěr­ní, jde o tzv. dobý­vá­ní,...Read more »

Naši kluci (tv seriál) 2019

HBO se činí, po skvělém seriálu Černobyl se na obrazovky tv letos dostal podle mého názoru ještě lepší počin s názvem Naši kluci (Our Boys). Byť to zatím má...Read more »

Dekorace

< !DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd“> Většina lidí nepod­ce­ňu­je význam byto­vých deko­ra­cí vše­ho dru­hu. Ne nadar­mo se říká o někom, kdo má hez­ky zaří­ze­ný a vyzdo­be­ný byt, že...Read more »

Vlna doma krášlí i léčí

Vlněné doplň­ky a deko­ra­cedo bytu jsou pro své skvě­lé vlast­nos­ti pros­tě stá­li­ce­mi. Pojďme si o nich něco při­po­me­nout, mož­ná vám to usnad­ní výběr. Koberce z vlny Jsou tako­vou nestár­nou­cí kla­si­kou. Jsou z pří­rod­ní­ho...Read more »

Obránce, který nasázel přes 200 branek

Ronald Koeman byl nizo­zem­ský ofen­ziv­ní obrán­ce, kte­rý byl pověst­ný svý­mi přes­ný­mi a tvr­dý­mi stře­la­mi z dale­ké vzdá­le­nos­ti. Vzpomínáte na ty jeho „dělov­ky“? Svou kari­é­ru strá­vil vět­ši­nou v rod­ném Nizozemsku, kde postup­ně nastou­pil...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com