Amnestie – Recenze – 40%

Není náho­da, že slo­ven­ské dra­ma Amnestie(nato­če­né v kopro­duk­ci s ČR) při­chá­zí do kin na tři­ce­ti­le­té výro­čí same­to­vé revo­lu­ce – zabý­vá se totiž nejen Havlovými amne­sti­e­mi na začát­ku roku 1990 a nava­zu­jí­cí vzpou­rou...Read more »

Ježek Sonic | Trailer 2 | Reakce | Obrat o 180 stupňů!

Read more »

První rekonstrukce v životě

Od roku 2016 se oblast pro posky­to­vá­ní hypo­ték dosti změ­ni­la. Podmínky se zpřís­ni­ly, povin­nost zapla­ce­ní daně z kou­pě nemo­vi­tos­ti se pře­su­nu­la na kupu­jí­cí­ho a je mno­hem vyš­ší potře­ba mít naspo­ře­né vlast­ní...Read more »

Proč je postava Spider-mana nejdůležitější z celého MARVELU?!

Read more »

#2066: Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu

Minecraft komiks: Příběhy z Overworldu (Minecraft)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Komiks původně vyšel jako "Minecraft" v roce 2019. České vydání má 92 stran a prodává se...Read more »

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Fotbalovou his­to­rii psa­la řada klu­bů, kte­ré však v moder­ním fot­ba­le nema­jí pev­né mís­to mezi eli­tou. Mladší gene­ra­ce dokon­ce mož­ná o řadě z těch­to týmů nesly­še­la, i když se může jed­nat o kdy­si slav­né cel­ky....Read more »