Novinkový mix: Zaklínačova budoucnost, Spider-verse 2 či úspěch nového Frozen

Read more »

Le Mans ‘66 (Ford v Ferrari) – Recenze – 80%

Název amerického filmu Le Mans ’66 se vztahuje k vytrvalostním automobilovým závodům pořádaným poblíž francouzského města Le Mans, kde v roce 1966 došlo k souboji mezi italskými vozy Ferrari (favority, kteří vyhráli...Read more »

#2064: DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka?

DC komiksový komplet 75: Superman - Co se stalo s Mužem zítřka? (Superman: Whatever Happened to the Man of Tomorrow?)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako...Read more »

Zamyslet se nad svým životním stylem

Taky to tak máte, že když se vyslo­ví zdra­vý život­ní styl, máte chuť zapá­lit si ciga­re­tu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabul­ku čoko­lá­dy a vše to zapít dvě­ma deci sil­né­ho...Read more »

George Lucas Reagoval na Rise of Skywalker!!!! - REAKCE

Read more »

Smoothie

Smoothie nápo­je si vyrá­bě­jí zejmé­na raw vega­ni, kte­rým se říká také vita­ri­á­ni. Vitariáni kon­zu­mu­jí pou­ze ovo­ce, zele­ni­nu a dal­ší rost­lin­né potra­vi­ny tako­vým způ­so­bem, že při pří­pra­vě nesmí pře­sáh­nout tep­lo­tu 42°C. Nicméně...Read more »

Dva proti říši - Jiří Šulc

S belet­ris­tic­ký­mi kni­ha­mi napsa­ný­mi pod­le sku­teč­ných udá­los­tí je jed­na vel­ká potíž. Pokud se totiž čte­nář o danou věc zají­má (což v pří­pa­dě, že o něja­ké his­to­ric­ké udá­los­ti čte, je věcí cel­kem logic­kou),...Read more »

Otázka dárcovství

Read more »