Kritiky.cz > 2019 > Listopad > 11

Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry We Missed You) – Recenze – 80%

V britském dramatu Pardon, nezastihli jsme vás se jeho režisér (zapřisáhlý levičák a hlavní představitel britského sociálního realismu) Ken Loach spolu se svým dvorním scenáristou (a bývalým humanitárním aktivistou)...Read more »

#2063: Strážci

StrážciVydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 192 stran a prodává se v plné ceně za 549 Kč.Scénář: Vlastislav TomanKresba: Libuše Kovaříková, František KobíkNejsem zrovna fanoušek...Read more »

Jak se to dá zvládnout

Ti dva spo­lu cho­di­li už základ­ní ško­ly. Spolu pře­šli na střed­ní a vyso­kou si zvo­li­li oba dva eko­no­mic­kou. V posled­ním roč­ní­ku se roz­hod­li, že hned po pro­mo­ci se vez­mou. A tak zača­li plá­no­vat...Read more »

#36 - Maska rudé smrti (1964)

Vincent Price a Roger Corman, to je kom­bi­na­ce, kte­rá své­ho času fun­go­va­la vel­mi dob­ře. A to nemlu­vím ani o tom, že se k jejich mis­trov­ské­mu taže­ní při­dal i Edgar Allan Poe, i když samo­zřej­mě posmrt­ně.Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com