Kritiky.cz > 2019 > Listopad > 09

Bitva u Midway (Midway) – Recenze – 60%

Bitva u Midway (červen 1942) byla čtyřdenní válečná akce probíhající za druhé světové války, během níž se Japonci pokusili obsadit ostrov Midway (poblíž Havajských ostrovů), leč Američané se díky...Read more »

Titulky k Paradise Hills

12Read more »

P. G. Wodeouse - Horká lázeň

Městečko St. Rocque leží na moř­ském Pobřeží na seve­ru Francie. Zámek Blissac sto­jí poblíž měs­teč­ka St. Rocque, jenž si pro­na­jal pan Wellington Gedge se svo­jí ženou. Jejich vztah není...Read more »

Dmitry Glukhovsky - Soumrak

Glukhovsky, zná­mý autor popu­lár­ní­ho a oce­ňo­va­né­ho posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho romá­nu Metro 2033, kte­rý se dokon­ce dočkal i nemé­ně slav­né video­her­ní adap­ta­ce, při­chá­zí „na svět“ s dal­ší kni­hou. Soumrak. Autor nás vyve­de z pochmur­ných tune­lů met­ra...Read more »

Komiks 156

Read more »