#2062: Kultovní komiksy

  Kultovní komiksy Vydalo nakladatelství Josef Vybíral v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 168 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč. Scénář: Ivo Pechar Kresba: Theodor...Read more »

Ženská na vrcholu – Recenze – 10%

Český snímek Ženská na vrcholu působí jako výsledek pomateného pokusu o natočení filmu s narychlo spatlaným scénářem a s nulovým dějem a jeho následného protlačení do kin s nápisem „zimní...Read more »

Reakce na kanál Ondřeje Fejteka - Nový nerdí kanál, který je třeba sledovat?! - Kritika kontentu

Read more »

V čem spočívá přitažlivost ženy

Krása a sexu­ál­ní při­taž­li­vost ženy je zce­la urči­tě rela­tiv­ní pojem. Každému muži se zdá při­taž­li­vá jiná žena, pro­to­že kaž­dý máme o krá­se jinou před­sta­vu, kaž­dé­mu se líbí něco jiné­ho. To jsou...Read more »

Platy rozhodčích Vás určitě překvapí

Rozhodčí pat­ří ke kon­tro­verz­ním oso­bám v rám­ci fot­ba­lo­vé­ho svě­ta. Lidé na ně čas­to nadá­va­jí, když se jim někte­ré utká­ní nepo­ve­de. Může se také obje­vit spe­ku­la­ce o při­pís­ká­vá­ní jed­no­mu z týmů, což se...Read more »