Vyrobte si s dětmi malé peklíčko

Mikuláš se kva­pem blí­ží. Některé děti se na něj těší, jiné se spí­še bojí. Připravte se s dět­mi na čer­ta a na Mikuláše. Vyrobte si krás­né ozdo­by, vyzdob­te dět­ský poko­jí­ček, a vykouz­le­te...Read more »

Červený drak - Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka.

Tentokrát se ale vrá­tí­me zpět v čase a bude­me svěd­ky toho, jak se dostal do své pro­mi­nent­ní cely a ješ­tě mno­ha a mno­ha jiných zají­ma­vých věcíRead more »

Titulky k Orange Is the New Black S07E12 - The Big House

Blíží se velký test a také závěr semestru, a nejen Tiffany je z něj velmi nervózní, protože na něj vsadala opravdu hodně. Nicky se snaží, co může, ale zdá...Read more »

SIDS – noční můra každého rodiče

Strašákem kaž­dé­ho rodi­če je urči­tě SIDS – syn­drom náh­lé­ho úmr­tí kojen­ce. Nejčastěji může tato tra­gic­ká situ­a­ce nastat mezi dru­hým a čtvr­tým měsí­cem věku dítě­te. Příčinami, a hlav­ně pre­ven­cí, se zabý­va­jí věd­ci...Read more »

Dekorace ve stylu Provence

Máte pocit, že potře­bu­je­te změ­nu? Že bys­te se chtě­li doma cítit mno­hem lépe? Že chce­te váš domov něja­kým způ­so­bem oži­vit? Zkuste byt ladit do sty­lu Provence. Provence je styl,...Read more »