Reakce na nejlepší seirály roku!! - The Witcher & The Mandalorian Trailer!

Read more »

Death, High cost of living

Toto není kni­ha v „kla­sic­kém“ slo­va smys­lu, neboť se jed­ná o kni­hu komik­so­vou, což však záro­veň nezna­me­ná, že by ji tato sku­teč­nost nějak ubí­ra­la na kva­li­tě. Naopak. Ty tam jsou již...Read more »

Komiks 154

Read more »